Gestió TIC

Per tal de mantenir ordenats i actualitzats tots els recursos TIC tals com la presència online, connexió a la xarxa, còpies de seguretat i la gestió de la informació, cal un tractament individual i centralitzat.

Optimització

El low cost dels recursos. Saber en cada cas quina és la millor eina en relació cost - efectivitat sense oblidar la qualitat i tenint en compte que cada empresa requereix una tecnologia diferent i té unes necessitats concretes.

Grow plan

Cada cop més la diversistat de xarxes, ordinadors, servidors, informació i recursos digitals obliga a renovar-se constantment, per tant és necessari fer-ho amb una bona planificació i coherència per tal de adaptar-se a les necessitats.